Cẩm nang Bay: Từ Sài Gòn ra Hà Nội bao nhiêu km

  • Người khởi tạo Phi công trẻ
  • Ngày gửi
Phi công trẻ

Phi công trẻ

Member
Thành viên BQT
232
5
18
Xu
1,404
NgaoDu.vn – Tìm hiểu về Từ Sài Gòn ra Hà Nội bao nhiêu km trong cẩm nang bay

Lên kế hoạch cho một chuyến đi hay chỉ quan tâm để tìm hiểu thời gian bay giữa Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và Sân bay Quốc tế Hà Nội, Bài?

Thời gian bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến sân bay quốc tế Hà Nội Nội Bài là 2 giờ 13 phút .Một khoảng cách 721 dặm / 1.160 km.

Chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến sân bay quốc tế Hà Nội Nội Bài | Sân bay, Khoảng cách & Thời gian bay

  • Thời gian bay trung bình từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội là 2 giờ 13 phút
  • Khoảng cách từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội là 721 dặm / 1.160 km
  • Thành phố Hồ Chí Minh được phục vụ bởi 1 sân bay Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất
  • Hà Nội được phục vụ bởi 1 sân bay Sân bay quốc tế Hà Nội Nội Bài
Thành phố Hồ Chí Minh & Sân bay Quốc tế Hà Nội Nội Bài thời gian và múi giờ địa phương

Sân bay quốc tế Hà Nội Nội Bài, Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam có cùng thời gian