Cẩm nang Bay: Thời gian bay từ Việt Nam sang Ireland

  • Người khởi tạo Phi công trẻ
  • Ngày gửi
Phi công trẻ

Phi công trẻ

Member
Thành viên BQT
232
5
18
Xu
1,404
NgaoDu.vn – Tìm hiểu về Thời gian bay từ Việt Nam sang Ireland trong cẩm nang bay

Đưa ra dưới đây là thời gian bay từ Hà Nội, Việt Nam đến Dublin, Ireland bằng đường hàng không. Sân bay gần nhất tới Hà Nội là Sân bay Quốc tế Noibai và sân bay gần nhất đến Dublin là Sân bay Dublin .

Thời gian bay từ Hà Nội đến Dublin là 18 giờ 10 phút

Chuyến bay một điểm nhanh nhất mất gần 18 giờ.
Tuy nhiên, một số hãng hàng không có thể mất tới 30 giờ dựa trên điểm dừng và thời gian chờ.

Thời gian chờ đợi tại các sân bay trung gian có thể là bất cứ nơi nào từ 3 giờ đến 15 giờ.Số lượng sân bay tại Dublin: 1 sân bay quốc tế
Số sân bay tại Hà Nội: 1 sân bay quốc tế

Khoảng cách giữa Hà Nội, Việt Nam và Dublin, Ireland là 9490 Kilo mét

Thời gian bay từ Hà Nội đến Dublin qua Paris

Thời gian bay từ Sân bay Quốc tế Noibai đến Sân bay Dublin qua Sân bay Charles De Gaulle, Pháp trên chuyến bay của Vietnam Airlines là 20 giờ 55 phút

Hà Nội đến Paris 12 giờ 55 phút
Thời gian chờ Paris 6 giờ 5 phút
Paris đến Dublin 1 giờ 55 phút
Tổng thời lượng: 20 giờ 55 phút

Các hãng hàng không khai thác các chuyến bay giữa Hà Nội và Dublin

  • Hãng hàng không Vietnam Airlines
Đưa ra dưới đây là thời gian bay từ Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đến Dublin, Ireland bằng đường hàng không. Sân bay gần nhất đến Thành phố Hồ Chí Minh là Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất và sân bay gần nhất đến Dublin là Sân bay Dublin .Thời gian bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Dublin là 17 giờ 40 phút

Chuyến bay một điểm nhanh nhất mất gần 18 giờ.
Tuy nhiên, một số hãng hàng không có thể mất tới 30 giờ dựa trên điểm dừng và thời gian chờ.

Thời gian chờ đợi tại các sân bay trung gian có thể là từ 1 giờ đến 16 giờ.

Số lượng sân bay tại Dublin: 1 Sân bay quốc tế
Số lượng sân bay tại Thành phố Hồ Chí Minh: 1 Sân bay Quốc tế

Khoảng cách giữa thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và Dublin, Ireland là 10500 Kilo mét

Thời gian bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Dublin qua Dubai

Thời gian bay từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đến sân bay Dublin qua sân bay Dubai, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất trên chuyến bay của hãng hàng không Emirates là 17 giờ 40 phút

Hồ Chí Minh đến Dubai 7 giờ 40 phút
Thời gian chờ Dubai 1 giờ 40 phút
Dubai đến Dublin 8 giờ 20 phút
Tổng thời lượng: 17 giờ 40 phút

Thời gian bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Dublin qua Istanbul

Thời gian bay từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đến sân bay Dublin qua sân bay Ataturk, Thổ Nhĩ Kỳ trên chuyến bay của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ là 26 giờ 5 phút.

Hồ Chí Minh đến Istanbul 13 giờ 50 phút
Istanbul Thời gian chờ 7 giờ 35 phút
Istanbul đến Dublin 4 giờ 40 phút
Tổng thời lượng: 26 giờ 5 phút

Các hãng hàng không khai thác các chuyến bay giữa thành phố Hồ Chí Minh và Dublin

  • Hãng hàng không Vietnam Airlines
Thành phố Hồ Chí Minh thời gian là 7 giờ trước Dublin