Cẩm nang Bay: Khoảng cách từ Việt Nam đến Hàn Quốc

  • Người khởi tạo Phi công trẻ
  • Ngày gửi
Phi công trẻ

Phi công trẻ

Member
Thành viên BQT
232
5
18
Xu
1,404
NgaoDu.vn – Tìm hiểu về Khoảng cách từ Việt Nam đến Hàn Quốc trong cẩm nang bay

Lên kế hoạch cho một chuyến đi hay chỉ quan tâm để tìm hiểu thời gian bay giữa Việt Nam, Việt Nam và Hàn Quốc, Hàn Quốc?

Thời gian bay từ Việt Nam đến Hàn Quốc là 4 giờ 50 phút .Một khoảng cách 1.933 dặm / 3.112 km.

Chuyến bay từ Việt Nam đến Hàn Quốc | Sân bay, Khoảng cách & Thời gian bay

  • Thời gian bay trung bình từ Việt Nam đến Hàn Quốc là 4 giờ 50 phút
  • Khoảng cách từ Việt Nam đến Hàn Quốc là 1.933 dặm / 3.112 km
  • Việt Nam được phục vụ bởi 1 sân bay Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất
  • Hàn Quốc được phục vụ bởi 1 sân bay Sân bay quốc tế Cheongju
Việt Nam và Hàn Quốc giờ và múi giờ địa phương

Hàn Quốc, Hàn Quốc thời gian là 2 giờ trước Việt Nam, Việt Nam