Cẩm nang Bay: Hàng Châu cách Việt Nam bao xa

  • Người khởi tạo Phi công trẻ
  • Ngày gửi
Phi công trẻ

Phi công trẻ

Member
Thành viên BQT
232
5
18
Xu
1,404
NgaoDu.vn – Tìm hiểu về Hàng Châu cách Việt Nam bao xa trong cẩm nang bay

Lên kế hoạch cho một chuyến đi hay chỉ quan tâm để tìm hiểu thời gian bay giữa sân bay quốc tế Hàng Châu, Trung Quốc và Việt Nam, Việt Nam?

Thời gian bay từ sân bay quốc tế Hàng Châu đến Việt Nam là 3 giờ 24 phút .

Một chuyến bay trực tiếp từ Sân bay Quốc tế Hàng Châu (HGH) đến Việt Nam (SGN) có thời lượng 3 giờ 24 phút .Một khoảng cách 1.360 dặm / 2189 km.

Chuyến bay từ sân bay quốc tế Hàng Châu đến Việt Nam | Sân bay, Khoảng cách & Thời gian bay

  • Thời gian bay trung bình từ Hàng Châu đến Việt Nam là 3 giờ 24 phút
  • Khoảng cách từ Hàng Châu đến Việt Nam là 1.360 dặm / 2,189 km
  • Hàng Châu được phục vụ bởi 1 sân bay Sân bay quốc tế Hàng Châu Tiêu Sơn
  • Việt Nam được phục vụ bởi 1 sân bay Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất
Sân bay quốc tế Hàng Châu & giờ địa phương Việt Nam

Việt Nam, Việt Nam giờ cách sân bay quốc tế Hàng Châu, Trung Quốc 1 giờ