Cẩm nang Bay: Hà Nội Cần Thơ bao nhiêu km

  • Người khởi tạo Phi công trẻ
  • Ngày gửi
Phi công trẻ

Phi công trẻ

Member
Thành viên BQT
232
5
18
Xu
1,404
NgaoDu.vn – Tìm hiểu về Hà Nội Cần Thơ bao nhiêu km trong cẩm nang bay

Lên kế hoạch cho chuyến đi hay chỉ quan tâm để tìm hiểu thời gian bay giữa sân bay quốc tế Nội Nội, sân bay và sân bay quốc tế Cần Thơ, Việt Nam?

Thời gian bay từ sân bay quốc tế Nội Nội đến sân bay quốc tế Cần Thơ là 2 giờ 17 phút .Một khoảng cách 770 dặm / 1.239 km.

Chuyến bay từ sân bay quốc tế Hà Nội Nội đến sân bay quốc tế Cần Thơ | Sân bay, Khoảng cách & Thời gian bay

  • Thời gian bay trung bình từ Hà Nội đến Cần Thơ là 2 giờ 17 phút
  • Khoảng cách từ Hà Nội đến Cần Thơ là 770 dặm / 1.239 km
  • Hà Nội được phục vụ bởi 1 sân bay Sân bay quốc tế Hà Nội Nội Bài
  • Cần Thơ được phục vụ bởi 1 sân bay Sân bay quốc tế Cần Thơ
Sân bay quốc tế Hà Nội Nội Bài & Sân bay quốc tế Cần Thơ thời gian và múi giờ địa phương

Sân bay quốc tế Cần Thơ, Việt Nam và Sân bay quốc tế Hà Nội Nội Bài, Việt Nam có cùng thời gian