Cẩm nang Bay: Bay từ Việt Nam sang UAE mất bao lâu

  • Người khởi tạo Phi công trẻ
  • Ngày gửi
Phi công trẻ

Phi công trẻ

Member
Thành viên BQT
232
5
18
Xu
1,404
NgaoDu.vn – Tìm hiểu về Bay từ Việt Nam sang UAE mất bao lâu trong cẩm nang bay

Đưa ra dưới đây là thời gian bay từ Hà Nội, Việt Nam đến Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất bằng đường hàng không. Sân bay gần nhất tới Hà Nội là Sân bay Quốc tế Noibai và sân bay gần nhất đến Abu Dhabi là Sân bay Quốc tế Abu Dhabi.Thời gian bay từ Hà Nội đến Abu Dhabi là 10 giờ 50 phút

Chuyến bay một điểm nhanh nhất mất gần 11 giờ.
Tuy nhiên, một số hãng hàng không có thể mất tới 29 giờ dựa trên điểm dừng và thời gian chờ.

Thời gian chờ đợi tại các sân bay trung gian có thể là từ 1 giờ đến 17 giờ.

Số lượng sân bay tại Abu Dhabi: 1 sân bay quốc tế và 1 sân bay trung bình
Số lượng sân bay tại Hà Nội: 1 sân bay quốc tế

Khoảng cách giữa Hà Nội, Việt Nam và Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất là 5230 Kilo mét

Thời gian bay từ Hà Nội đến Abu Dhabi qua Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian bay từ sân bay quốc tế Noibai đến sân bay quốc tế Abu Dhabi qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Việt Nam trên chuyến bay của Vietnam Airlines là 12 giờ 10 phút

Hà Nội đến Sài Gòn 2 giờ
Sài Gòn Thời gian chờ 2 giờ 10 phút
Sài Gòn đến Abu Dhabi 8 giờ
Tổng thời lượng: 12 giờ 10 phút

Các hãng hàng không khai thác các chuyến bay giữa Hà Nội và Abu Dhabi

  • Hãng hàng không Etihad Airways
  • Hãng hàng không Vietnam Airlines
Giờ Hà Nội là 3 giờ trước Abu Dhabi

Đưa ra dưới đây là thời gian bay từ Hà Nội, Việt Nam đến Dubai, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất bằng đường hàng không. Sân bay gần nhất tới Hà Nội là Sân bay Quốc tế Noibai và sân bay gần nhất đến Dubai là Sân bay Dubai .Thời gian bay từ Hà Nội đến Dubai là 10 giờ 40 phút

Chuyến bay một điểm nhanh nhất mất gần 11 giờ.
Tuy nhiên, một số hãng hàng không có thể mất tới 33 giờ dựa trên điểm dừng và thời gian chờ.

Thời gian chờ đợi tại các sân bay trung gian có thể là bất cứ nơi nào từ 1 giờ đến 22 giờ.

Số lượng sân bay tại Dubai: 1 sân bay quốc tế
Số sân bay tại Hà Nội: 1 sân bay quốc tế

Khoảng cách giữa Hà Nội, Việt Nam & Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất là 5150 Kilo

Thời gian bay từ Hà Nội đến Dubai qua Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian bay từ sân bay quốc tế Noibai đến sân bay Dubai qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Việt Nam trên chuyến bay của Vietnam Airlines là 13 giờ 50 phút

Hà Nội đến Sài Gòn 2 giờ
Sài Gòn Thời gian chờ 4 giờ 10 phút
Sài Gòn đến Dubai 7 giờ 40 phút
Tổng thời lượng: 13 giờ 50 phút

Thời gian bay từ Hà Nội đến Dubai qua Doha

Thời gian bay từ Sân bay Quốc tế Noibai đến Sân bay Dubai qua Sân bay Doha, Qatar trên chuyến bay của Qatar Airlines là 18 giờ 50 phút

Hà Nội đến Doha 10 giờ 35 phút
Doha Thời gian chờ 7 giờ 5 phút
Doha đến Dubai 1 giờ 10 phút
Tổng thời lượng: 18 giờ 50 phút

Các hãng hàng không khai thác các chuyến bay giữa Hà Nội và Dubai

  • Hãng hàng không Việt Nam
Giờ Hà Nội là 3 giờ trước Dubai

Dưới đây là thời gian bay từ Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đến Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất bằng đường hàng không. Sân bay gần nhất đến Thành phố Hồ Chí Minh là Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất và sân bay gần nhất đến Abu Dhabi là Sân bay Quốc tế Abu Dhabi .Thời gian bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Abu Dhabi là 7 giờ 15 phút

Thời gian bay thẳng từ Việt Nam đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất của các hãng hàng không khác nhau.

Các chuyến bay của các hãng hàng không lớn khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Sân bay Quốc tế Abu Dhabi. Abu Dhabi có 1 sân bay quốc tế và 1 sân bay vừa.

Hành trình & Thời lượngHãng hàng không
Hồ Chí Minh ➝ Abu Dhabi 8 giờ Hãng hàng không Korean Air
Hồ Chí Minh ➝ Abu Dhabi 8 giờ Hãng hàng không Air Seychelles
Hồ Chí Minh ➝ Abu Dhabi 8 giờ Hãng hàng không Cathay Pacific
Hồ Chí Minh ➝ Abu Dhabi 8 giờ Hãng hàng không China Airlines
Hồ Chí Minh ➝ Abu Dhabi 8 giờ Hãng hàng không Uni Air

Số lượng sân bay tại Abu Dhabi: 1 sân bay quốc tế và 1 sân bay trung bình
Số lượng sân bay tại thành phố Hồ Chí Minh: 1 sân bay quốc tế

Khoảng cách giữa thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất là 5680 Kilomet

Các hãng hàng không khai thác các chuyến bay giữa thành phố Hồ Chí Minh và Abu Dhabi

  • Hãng hàng không Etihad
  • Hãng hàng không Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh thời gian là 3 giờ trước Abu Dhabi

Dưới đây là thời gian bay từ Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đến Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất bằng đường hàng không. Sân bay gần nhất đến Thành phố Hồ Chí Minh là Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất và sân bay gần nhất đến Dubai là Sân bay Dubai .Thời gian bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Dubai là 7 giờ 10 phút

Thời gian bay thẳng từ Việt Nam đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất của các hãng hàng không khác nhau

Hầu hết các chuyến bay của các hãng hàng không lớn khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Sân bay Dubai, sân bay lớn ở Dubai

Hành trình & Thời lượngHãng hàng không
Hồ Chí Minh ➝ Dubai 7 giờ 10 phútHãng hàng không Emirates Airline
Hồ Chí Minh ➝ Dubai 7 giờ 40 phútHãng hàng không China Southern Airlines
Hồ Chí Minh ➝ Dubai 7 giờ 40 phút Hãng hàng không Vietnam Airlines

Số lượng sân bay tại Dubai: 1 sân bay quốc tế
Số lượng sân bay tại thành phố Hồ Chí Minh: 1 sân bay quốc tế

Khoảng cách giữa thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam & Dubai, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất là 5620 Kilo

Các hãng hàng không khai thác các chuyến bay giữa thành phố Hồ Chí Minh và Dubai

  • Hãng hàng không Emirates Airline
  • Hãng hàng không Vietnam Airlines
Thành phố Hồ Chí Minh thời gian là 3 giờ trước Dubai