Cẩm nang Bay: Bay từ Việt Nam sang Ai Cập mất bao lâu

  • Người khởi tạo Phi công trẻ
  • Ngày gửi
Phi công trẻ

Phi công trẻ

Member
Thành viên BQT
232
5
18
Xu
1,404
NgaoDu.vn – Tìm hiểu về Bay từ Việt Nam sang Ai Cập mất bao lâu trong cẩm nang bay

Đưa ra dưới đây là thời gian bay từ Hà Nội, Việt Nam đến Cairo, Ai Cập . Máy tính thời gian bay để tính thời gian thực hiện để đến Cairo từ Hà Nội bằng đường hàng không. Sân bay gần nhất tới Hà Nội là Sân bay Quốc tế Noibai và sân bay gần nhất đến Cairo là Sân bay Quốc tế Cairo.

Thời gian bay từ Hà Nội đến Cairo là 14 giờ 25 phút.Chuyến bay một điểm nhanh nhất mất gần 15 giờ. Tuy nhiên, một số hãng hàng không có thể mất tới 33 giờ dựa trên điểm dừng và thời gian chờ.

Thời gian chờ đợi tại các sân bay trung gian có thể là bất cứ nơi nào từ 2 giờ đến 15 giờ.

Số lượng sân bay tại Cairo: 1 sân bay quốc tế.
Số sân bay tại Hà Nội: 1 sân bay quốc tế.

Khoảng cách giữa Hà Nội, Việt Nam và Cairo, Ai Cập là 7400 Kilo mét

Thời gian bay từ Hà Nội đến Cairo qua Doha

Thời gian bay từ sân bay quốc tế Noibai đến sân bay quốc tế Cairo qua sân bay Doha, Qatar trên chuyến bay của Qatar Airlines là 17 giờ 5 phút

Hà Nội đến Doha 10 giờ 35 phút
Doha Thời gian chờ 2 giờ 45 phút
Doha đến Cairo 3 giờ 45 phút
Tổng thời lượng: 17 giờ 5 phút

Thời gian bay từ Hà Nội đến Cairo qua Quảng Châu

Thời gian bay từ sân bay quốc tế Noibai đến sân bay quốc tế Cairo qua sân bay Baiyun mới, Trung Quốc trên chuyến bay của China Southern Airlines là 23 giờ 15 phút

Hà Nội đến Quảng Châu 1 giờ 40 phút
Quảng Châu Thời gian chờ 9 giờ 25 phút
Quảng Châu đến Cairo 12 giờ 10 phút
Tổng thời lượng: 23 giờ 15 phút

Các hãng hàng không khai thác các chuyến bay giữa Hà Nội và Cairo

  • Hãng hàng không Việt Nam
Giờ Hà Nội là 5 giờ trước Cairo

Đưa ra dưới đây là thời gian bay từ thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đến Cairo, Ai Cập bằng đường hàng không. Sân bay gần nhất đến Thành phố Hồ Chí Minh là Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất và sân bay gần nhất đến Cairo là Sân bay Quốc tế Cairo .Thời gian bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Cairo là 13 giờ 35 phút

Chuyến bay một điểm nhanh nhất mất gần 14 giờ.
Tuy nhiên, một số hãng hàng không có thể mất tới 36 giờ dựa trên điểm dừng và thời gian chờ.

Thời gian chờ đợi tại các sân bay trung gian có thể là từ 1 giờ đến 24 giờ.

Số lượng sân bay tại Cairo: 1 Sân bay quốc tế.
Số lượng sân bay tại Thành phố Hồ Chí Minh: 1 Sân bay Quốc tế.

Khoảng cách giữa thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và Cairo, Ai Cập là 8000 Kilo mét.

Thời gian bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cairo qua Doha

Thời gian bay từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đến sân bay quốc tế Cairo qua sân bay Doha, Qatar trên chuyến bay của Qatar Airlines là 22 giờ 40 phút.

Hồ Chí Minh đến Doha 8 giờ 25 phút
Doha Thời gian chờ 10 giờ 30 phút
Doha đến Cairo 3 giờ 45 phút
Tổng thời lượng: 22 giờ 40 phút

Thời gian bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cairo qua Paris

Thời gian bay từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đến sân bay quốc tế Cairo qua sân bay Charles De Gaulle, Pháp trên chuyến bay của Vietnam Airlines là 25 giờ 35 phút.

Hồ Chí Minh đến Paris 13 giờ 10 phút
Thời gian chờ Paris 8 giờ 5 phút
Paris đến Cairo 4 giờ 20 phút
Tổng thời lượng: 25 giờ 35 phút

Các hãng hàng không khai thác các chuyến bay giữa thành phố Hồ Chí Minh và Cairo

  • Hãng hàng không Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh thời gian là 5 giờ trước Cairo