Cẩm nang Bay: Bay từ Hồng Kong về Việt Nam mất bao lâu

  • Người khởi tạo Phi công trẻ
  • Ngày gửi
Phi công trẻ

Phi công trẻ

Member
Thành viên BQT
232
5
18
Xu
1,404
NgaoDu.vn – Tìm hiểu về Bay từ Hồng Kong về Việt Nam mất bao lâu trong cẩm nang bay

Đưa ra dưới đây là thời gian bay từ Hồng Kông, Trung Quốc đến Hà Nội, Việt Nam bằng đường hàng không. Sân bay gần Hồng Kông nhất là Sân bay Quốc tế Hồng Kông và sân bay gần nhất tới Hà Nội là Sân bay Quốc tế Noibai

Thời gian bay từ Hồng Kông đến Hà Nội là 2 giờ. Thời gian bay thẳng là khoảng 2 giờ 15 phút .

Chuyến bay một điểm nhanh nhất mất gần 7 giờ. Tuy nhiên, một số hãng hàng không có thể mất tới 23 giờ dựa trên điểm dừng và thời gian chờ.Thời gian bay thẳng từ Trung Quốc đến Việt Nam của các hãng hàng không khác nhau

Hầu hết các chuyến bay của các hãng hàng không lớn khởi hành từ Hồng Kông đến Sân bay Quốc tế Noibai, sân bay lớn ở Hà Nội

Hành trình & Thời lượngHãng hàng không
Hồng Kông ➝ Hà Nội 2 giờ Hãng hàng không Vietnam Airlines
Hồng Kông ➝ Hà Nội 2 giờ 5 phút Hãng hàng không Hong Kong Airlines
Hồng Kông ➝ Hà Nội 2 giờ 10 phút
Hồng Kông ➝ Hà Nội 2 giờ 10 phút
Hồng Kông ➝ Hà Nội 2 giờ 10 phút
Hãng hàng không Dragonair
Hãng hàng không Cathay Pacific
Hãng hàng không Jetstar

Số lượng sân bay tại Hà Nội: 1 sân bay quốc tế
Số sân bay tại Hồng Kông: 1 sân bay quốc tế

Khoảng cách giữa Hồng Kông, Trung Quốc & Hà Nội, Việt Nam là 850 Kilo mét

Thời gian bay từ Hồng Kông đến Hà Nội qua Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian bay từ sân bay quốc tế Hồng Kông đến sân bay quốc tế Noibai qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Việt Nam trên chuyến bay của Vietnam Airlines là 7 giờ 45 phút

Hồng Kông đến Hồ Chí Minh 2 giờ 30 phút
Hồ Chí Minh Thời gian chờ 3 giờ 10 phút
Hồ Chí Minh đến Hà Nội 2 giờ 5 phút
Tổng thời lượng: 7 giờ 45 phút

Thời gian bay từ Hồng Kông đến Hà Nội qua Kuala Lumpur

Thời gian bay từ Sân bay Quốc tế Hồng Kông đến Sân bay Quốc tế Noibai qua Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia trên chuyến bay của Malaysia Airlines là 22 giờ 30 phút

Hồng Kông đến Kuala Lumpur 3 giờ 55 phút
Thời gian chờ Kuala Lumpur 15 giờ 10 phút
Kuala Lumpur đến Hà Nội 3 giờ 25 phút
Tổng thời lượng: 22 giờ 30 phút

Các hãng hàng không khai thác các chuyến bay giữa Hồng Kông và Hà Nội

  • Hãng hàng không Vietnam Airlines
  • Hãng hàng không Jetstar
Giờ Hồng Kông là 1 giờ trước Hà Nội

Dưới đây là thời gian bay từ Hồng Kông, Trung Quốc đến Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam bằng đường hàng không. Sân bay gần Hồng Kông nhất là Sân bay Quốc tế Hồng Kông và sân bay gần nhất đến Thành phố Hồ Chí Minh là Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Thời gian bay từ Hồng Kông đến Thành phố Hồ Chí Minh là 2 giờ 30 phút

Thời gian bay thẳng là khoảng 2 giờ 45 phút
.

Chuyến bay một điểm nhanh nhất mất gần 6 giờ. Tuy nhiên, một số hãng hàng không có thể mất tới 29 giờ dựa trên điểm dừng và thời gian chờ.Thời gian bay thẳng từ Trung Quốc đến Việt Nam của các hãng hàng không khác nhau

Hầu hết các chuyến bay của các hãng hàng không lớn khởi hành từ Hồng Kông đến Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, sân bay lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hành trình & Thời lượngHãng hàng không
Hồng KôngHồ Chí Minh 2 giờ 30 phút Hãng hàng không Vietnam Airlines
Hồng KôngHồ Chí Minh 2 giờ 30 phút Hãng hàng không Cathay Pacific
Hồng KôngHồ Chí Minh 2 giờ 40 phút
Hồng KôngHồ Chí Minh 2 giờ 40 phút
Hãng hàng không VietJet Air
Hãng hàng không Hong Kong Airlines

Số lượng sân bay tại Thành phố Hồ Chí Minh: 1 Sân bay Quốc tế
Số sân bay tại Hồng Kông: 1 Sân bay Quốc tế

Khoảng cách giữa Hồng Kông, Trung Quốc & Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam là 1490 Kilo mét

Thời gian bay từ Hồng Kông đến Thành phố Hồ Chí Minh qua Thượng Hải

Thời gian bay từ sân bay quốc tế Hồng Kông đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất qua sân bay Pu Dong, Trung Quốc trên chuyến bay của China Eastern Airlines là 11 giờ 35 phút

Hồng Kông đến Thượng Hải 2 giờ 40 phút
Thời gian chờ Thượng Hải 4 giờ 50 phút
Thượng Hải đến Hồ Chí Minh 4 giờ 5 phút
Tổng thời lượng: 11 giờ 35 phút

Các hãng hàng không khai thác các chuyến bay giữa Hồng Kông và Thành phố Hồ Chí Minh

  • Hãng máy bay China Eastern
  • Hãng hàng không Việt Nam
  • Hãng hàng không VietJet Air
Giờ Hồng Kông là 1 giờ trước thành phố Hồ Chí Minh